Göğüs Hastalıkları, Kronik Hastalıklar

Astım nedir? Astım Belirtileri ve Tedavisi

astım

Astım Nedir?

Astım; yaygın, değişken, genellikle geri döndürülebilir hava yolu obstrüksiyonu olup nöbetler şeklinde gelen öksürük, nefes darlığı, hışıltılı solunum, göğüste tıkanma yakınmaları ile karakterize kronik bir hava yolu hastalığıdır.

Astım Belirtileri Nelerdir? (Semptomları)

 1. Nefes Darlığı
 2. Öksürük
 3. Hışıltılı/Hırıltılı Solunum
 4. Göğüste Sıkışma, baskı hissi

Bu Semptomların da belirli özellikleri bulunmaktadır. Bunlar; tekrarlayıcı karakterde, nöbetler halinde, daha çok gece veya sabaha karşı olması, yakınmaların mevsimsel dönemlerde değişiklik göstermesi, allerjen, irritan, egzersiz gibi faktörlerle uyarılmasıdır.

Astımın Nedenleri ve Risk Faktörleri

 1. Ailede Astım hastalığı varlığı
 2. Dış etkenlere karşı aşırı duyarlılık
 3. Bronş hiperreaktivitesi
 4. Cinsiyet ( Kadınlarda daha fazla görülür)
 5. Solunum sistemi enfeksiyonları
 6. Sigara
 7. Hava kirliliği
 8. Solunum yolunu etkileyen kimyasallara ve tozlara maruz kalan meslekler
 9. Obezite
 10. Tetikleyiciler: Allerjenler ( evcil hayvanlar, hamam böcekleri, polenler, küf mantarı), Egzersiz, besinler katkı maddeleri, bazı ilaçlar
 11. İrritan Maddeler: Soba, fırın yakıtları, kızarmış yağlar, oda spreyleri, boya ve ciladan kaynaklanan gazlar, çamaşır suyu, tuz ruhu

Astım Tanısı Nasıl Konur?

 • Detaylı Hikaye (Anamnez)
 • Fizik Muayene
 • Solunum Fonksiyon Testleri
 • Diğer ( Alerji testi, Akciğer Grafisi, Burun-salgı testi)

Hekim astım tanısı koyarken öncelikle hastanın hikayesini alır. Semptomların varlığı, semptomların özellikleri tanı için önemlidir

Fizik Muayene bulguları hastalığın ağırlık derecesine göre değişkenlik göstermektedir. Oskültasyonda akciğer sesleri normal olabileceği gibi, ekspiryum ve inspiryumda ronküs duyulabilir.

Ağır atak sırasında sessiz akciğer, siyanoz(morarma), taşikardi, yardımcı solunum kasları kullanımı olabilir.

Akciğer grafisi rutin kontrollerde çekilmesi gerekmez, ancak diğer hastalıkları ekarte etmek veya komplikasyonları gözlemlemek amacıyla çekilebilir. Genellikle akciğer grafisi bulguları normaldir.

Astım Tedavisi:

Kronik semptomları önlemek, normal akciğer fonksiyonlarını sağlamak, normal hayat standartlarında yaşatmak, ilaç yan etkilerinden kaçınmak, astım ataklarını önlemek amacıyla tedavi yapılmaktadır.

Tedavi Programı:

 • Hasta Eğitimi ( Hastaya astım hastalığı hakkında açıklama, ilaçların türleri ve etkileri, inhalasyon tekniği, çevrede alınacak önlemler, semptomlar artarsa ne yapılması gerektiğinin anlatılması)
 • Tetikleyici etkenlerden uzaklaştırılması (sigara, allerjenler, irritanlar, ev içi dışı hava kirliliği vb)
 • Uzun süreli tedavi için plan yapılması
 • Atak için tedavi planı ve hasta izlemi

1) Kontrol Edici İlaçlar:

 1. İnhale Kortikosteroidler: İnflamasyonu, ödemi baskılar. Beta2 reseptörü arttırır. Taşiflaksiyi ( direnç gelişimini) engeller. Yan etkileri: orofaringeal kandidiyazis, ses kısıklığı, irritasyona bağlı öksürük
 2. Lökotrien Reseptör Antagonistleri: Eozinofilik inflamasyonu engeller. Vasküler permeabilite, mukus sekresyonu ve bronkospazmda düzelme sağlar
 3. Kromonlar: Mast, eozinofil, epitel inaktivasyonu yapar. Vegal inhibasyon ile öksürüğü baskılar. Spesifik tetikleyicilerden önce kullanılarak reaksiyon gelişimini önler.
 4. Beta2 Agonistler: cAMP yi arttırarak bronkodilatasyon yaparlar, mast hücre inhibasyonu yaparlar. Mutlaka kortikosteroidlerle kullanılmalıdır. Yan etkileri: Taşikardi, aritmi, tremor, hipotansiyon
 5. Teofilin: Solunum merkezini uyarır. Kan terapötik düzeyleri çok ince ayarlanmalıdır. Nadir kullanılır.

2) Atak Tedavisi

 1. Antikolinerjikler: M1, M2, M3 blokajı ile bronkodilatasyon sağlar, mukus sekresyonunu azaltır
 2. Kısa etkili Beta2 Agonist
 3. Teofilin
 4. Steroid: Steroid tedavi hafif persistantta başlanır.

Tagged , , ,

1 thought on “Astım nedir? Astım Belirtileri ve Tedavisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir