Kardiyoloji

Hipertansiyon İlaç Tedavisi -Hangi İlaçlar Kullanılır?

Hipertansiyon İlaç Tedavisi -Hangi İlaçlar Kullanılır

Hipertansiyon ilaç tedavisi, hangi ilaçları kullanıyoruz, yüksek tansiyon farmakolojik tedavisini bu yazımızda inceleyeceğiz. Daha önce yüksek tansiyonun ne olduğunu, tedavi yollarını Hipertansiyon Nedir? Nedenleri? Kimler Risk Altında? adlı yazımızda anlatmıştık.

Hipertansiyon ilaçlarıyla optimum tedavi alan hastalar %10-30 luk, yetersiz ilaç kullananlar %70-90, gereksiz ilaç kullananlar %2-3 lük bir dilimi oluşturmaktadır.

Başlangıç Tedavisinde Hangi İlaçlar Tercih Edilir?

JNC 8 adlı hipertansiyon kılavuzuna göre diabetes mellitus hastalığı bulunanların (şeker hastalığı olanlar) da bulunduğu siyahi olmayan ırk topluluğunda, başlangıç antihipertansif ilaç seçimleri:

 • Tiazid diüretikler,
 • Ca kanal blokerleri,
 • ACE inhibitörleri ,
 • ARB blokerleri olmalı. 

Hipertansiyon ilaç tedavisi başlangıcında içinde şeker hastaların da bulunduğu genel siyahi ırk topluluğunda, başlangıç antihipertansif tedavi tiazid diüretik veya Ca kanal blokerini içermelidir.

18 yaş ve üstünde kronik böbrek hastalığı olan kişilerde, başlangıçta veya sonradan eklenen antihipertansif ilaç seçiminde ACE inhibitörleri ( anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü ) veya ARB ’yi ( anjiotensin reseptör blokerleri ) içermelidir. Bu ilaç seçimi ırk ve diyabet hastalığından bağımsızdır.

Kan basıncını ayarlamada tedavi hedefine ilk bir ay içinde ulaşılamadıysa, ilk başlanan ilacın dozunun artırılması veya ikinci bir ilaç eklenmesi yoluna gidilmelidir. 

Uygulanan ikili ilaç tedavisi sonucunda amaçlanan kan basıncına ulaşılamadıysa, üçüncü bir ilacın başlanması düşünülmelidir.

Hipertansiyon İlaç Tedavisi Başlangıç Tedavisinde Önerilmeyen İlaçlar

Yüksek tansiyon başlangıç tedavisi ilaç seçiminde beta-blokerler ve alfa-blokörler önerilmiyor.

Karvedilol, nebivolol, klonidin, hidralazin, spironolakton, rezerpin ve furosemid de hipertansiyon başlangıç tedavisinde kullanılması önerilmeyen ilaçlardandır.

Kan Basıncı Sınıflaması ve Tedavisi

18 Yaş ve üzerindeki erişkinler JNC-8 hipertansiyon kılavuzuna göre kan basıncı sınıflaması; normal, prehipertansiyon, evre 1 hipertansiyon, evre 2 hipertansiyon olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Kan basıncı sınıflaması ve tedavisi şu tabloya göre yapılmaktadır.

hipertansiyon ilaç tedavisi

JNC-8 Kılavuzuna göre toplumda 60 yaş ve üstü olanlarda sistolik kan basıncı 150 mmHg dan büyük eşit veya diyastolik kan basıncı 90 mmHg dan büyük eşit ise ilaç tedavisine başlanmalıdır.

60 yaşından küçük olanlarda ise sistolik kan basıncı 140 mmHg ‘den büyük eşit veya diyastolik kan basıncı 90 mmHg ‘dan büyük eşitse ilaç tedavisine başlanmalıdır.

18 yaş ve üstü kronik böbrek hastalarında veya şeker hastalarında (diyabetiklerde) sistolik kan basıncı 140 mmHg den büyük eşit veya diyastolik kan basıncı 90 mmHg ‘dan büyük eşitse ilaç tedavisine başlanmalıdır.

ESH-ESC arteriyel hipertansiyon kılavuzu önerilerine göre ise; beş major antihipertansif ilaç grubu (tiyazid diüretikler, kalsiyum antagonistleri, ACE inhibitörleri ve β- blokerler) antihipetansif tedavi başlangıcı ve süresince tek ya da kombinasyon şeklinde kullanılabilir. Fakat β- blokerler metabolik sendrom ya da diyabet gelişme riski yüksek olan hastalarda ve özellikle tiyazid grubu diüretiklerle kombinasyon olarak kullanılmamalıdır. Ayrıca ESC kılavuzuna göre uyumun daha kolay sağlanması açısından günde tek doz kullanılan ve 24 saat etkinliği olan ilaçlar tercih edilmelidir.

Önerilen Hipertansiyon İlaç Tedavisi İlaç Kombinasyonları

ESH-ESC arteriyel hipertansiyon kılavuzuna göre önerilen ilaç kombinasyonları şunlardır:

 • Tiyazide diüretik ve ACE inhibitör
 • Tiyazid diüretik ve angiotensin reseptör antagonist
 • Kalsiyum antagonist ve ACE inhibitör
 • Kalsiyum antagonist ve angiotensin reseptör antagonist
 • Kalsiyum antagonist ve tiyazid diüretik
hipertansiyon ilaç kombinasyonları

ESC Kılavuzuna göre Kimlere İlaç Başlanmalı?

 • Evre 2-3 hipertansiyon hastalarına ilaç tedavisi başlanmalıdır.
 • Organ hasarı, kardiyovasküler hastalık, kronik böbrek hastalığı veya şeker hastalığı var olan Evre 1 hipertansiyon hastalarına ilaç tedavisi başlanmalıdır.
 • Yaşam düzeni değişikliklerinin başarılı olmadığı Evre 1 hipertansiyon hastalarına ilaç tedavisi başlanmalıdır.
 • Yaşlı hastalarda sistolik kan basıncı 160 mm Hg ya eşit veya büyükse ilaç tedavisi başlanmalıdır.
 • Yaşlılarda (80 yaşından genç olanlarda) ilaç tedavisi tolere edilmesi şartıyla sistolik kan basıncı 140-159 mm Hg arasında ise ilaç tedavisi başlanmalıdır.
 • İzole sistolik hipertansiyonu olan genç hastalarda kanıt olmaması ilaç tedavisine başlamaktan alıkoymamalıdır .
 • Yüksek normal hipertansiyonu olanlarda ilaç başlamak önerilmez.

Nice 2011 kılavuzuna göre; 55 yaş altındaki hipertansiflerde ilk seçenek ACE (anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü) inhibitörüdür . Eğer anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörüne uygun olmayan durum ya da ilacın yan etkileri varsa ilk seçenek olarak Anjiotensin reseptör antagonistleri önerilmektedir. Hipertansif kişi 55 yaşın üzerinde ya da hangi yaşta olursa olsun siyah ise ilk seçenek Kalsiyum Kanal Blokerleri ve tiyazid grubu diüretiktir.

JNC 8 Hipertansiyon Kılavuzuna göre Kombine İlaç Tedavisi:

Kılavuz, kan basıncı 160/100 dan büyük veya hedeflenen kan basıncından 20/10 mmHg daha fazla ise en az iki ilaçla başlamayı önermiştir. Eğer 3 ilaç kombine edilmesine rağmen kan basıncı kontrol altına alınamamış ise beta blokör, spironolakton veya diğer ilaç gruplarından birisi eklenmelidir.

Hangi ilaçlar hangi hastalıklarda tercih edilmemelidir?

 • Gut hastalığı varlığında diüretik ilacı uygun değildir
 • Kalpte ileti bloku veya astım hastalıkları varlığında beta bloker kullanımı uygun değildir.
 • Gebelik, hiperkalemi ve bilateral renal arter stenozu varlığında ACE İnhibitörleri (anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü) ve ARB (Anjiotensin reseptör blokerleri) kullanımı uygun değildir
 • Yine kalp bloku varlığı non dihidropin grubu kalsiyum kanal blokerleri için uygun olmayan kullanım oluşturur.
Tagged

2 thoughts on “Hipertansiyon İlaç Tedavisi -Hangi İlaçlar Kullanılır?

 1. Ben de 5 senelik hipertansiyon hastasıyım. Son bir aydır şiddetli baş ağrım tekrar başladı. Tansiyonum 15 e 13 çıktı. Ne yapmalıyım?

  1. Bir hafta boyunca sabah ve akşam olmak üzere hergün aynı saatlerde tansiyonunuzu ölçün. Bunları not edin. Daha sonra mümkünse size tedaviye başlayan doktorunuza gidin. Şikayetlerinizle birlikte çıkardığınız tansiyon ajandasını verin. Doktorunuz Hipertansiyon tedavinizi tekrardan düzenleyecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir