Kardiyoloji, Kronik Hastalıklar

Hipertansiyon Nedir? Nedenleri? Kimler Risk Altında?

Hipertansiyon nedir kimler risk altında

Tansiyon nedir? Hipertansiyon nedir?

Tansiyon, damar yatağı içinde dolaşan kanın damar
duvarında yarattığı basınçtır. 140/90 mmHg ve üstü kan basıncına
sahip hastalar hipertansiyon lu olarak kabul edilmektedir.

Hipertansiyon dünyadaki 972 milyon erişkin nüfusun
%26.4’nü etkilemektedir. Senede ortalama 7.1 milyon insanın ölümüne
neden olmaktadır. Toplumuzda da görülme sıklığının çok olmasından bu kronik hastalık ölüm nedenlerinin başlarında gelmektedir.

Kimler Risk Altında? Arttıran Nedenler

 • Ülkemizde Görülme sıklığı %33,7 olup yaş arttıkça özellikte 65 yaş üzeri görülme sıklığı da artmaktadır.
 • Ailesinde hipertansiyon geçmişi öyküsü olanlarda, siyahi ırklılarda, erkeklerde daha sıktır.
 • Şişmanlarda, serum kolesterol oranı yüksek olanlarda risk fazladır. Obezite olanlarda görülme riski 2 kat daha fazladır.
 • Diyabet (şeker hastalığı) ile birlikte daha sık görülmektedir.
 • Horlama, uyku apnesi olanlarda (Varsa eşinden de bilgi alınması tavsiye edilir) fazladır.
 • Fiziksel aktivite azlığı, psikososyal etkenler, alkol ve sigara kullanımı, stres altında olmak yüksek tansiyon riskini arttırmaktadır.
 • Tuz tüketimi arttıkça vaka sayısı artmaktadır.
 • Doğum ağırlığı düşük olanlarda riskin daha fazla olduğu gözlemlenmiştir

Hipertansiyon Türleri

hipertansiyon çeşitleri

Birincil Yüksek Tansiyon

Nedeni belli olmayan hipertansiyona birincil HT (esansiyel HT) denir. Yüksek tansiyonlu kişilerin büyük çoğunluğunu ( yaklaşık %90-%95 ‘i ) oluşturmaktadır. Total periferik damar rezistansının artmasından kaynaklanır. Uzun yıllar belirtisiz kalabilir.

İkincil Yüksek Tansiyon

Nedeni belli olan hipertansiyona ikincil HT denir. Yüksek tansiyonlu kişilerin azınlığını (%5-%10 ‘u) oluşturmaktadır.

İkincil Yüksek Tansiyon Nedenleri

Böbrek hastalığı, renovasküler hastalıklar, bazı endokrin
hastalıklar: tiroid, ön hipofiz, paratiroid hastalığı,diyabet, vs. gibi hastalıkların tetiklemesi sonucunda ikincil (sekonder) yüksek tansiyon oluşmaktadır.

İkincil Yüksek Tansiyon Belirtileri:

Sekonder (ikincil) yüksek tansiyon şüphesi daha çok 30 yaş öncesi ve 60 yaş sonrası ortaya çıkan tedaviye dirençli kan basıncı yüksekliklerinde akla gelmelidir. Bu şüpheyi taşıyan hastalarda renovasküler ( renal arter stenozu, renal parankim hastalığı ), Endokrinolojik ( feokromasitoma, hipertiroidi, primer hiperaldesteronizm, cushing ), Kardiyovasküler ( aort koarktasyonu ) patolojilere yönelik araştırmalar yapılmalı, ilaç kullanımı ve alışkanlıklar sorgulanmalıdır. Ayrıca bu hastalarda palpasyonda böbreklerin büyümesi, abdominal üfürüm duyulması, prekordiyal ve göğüste üfürüm duyulması, sağ sol kol arası kan basıncı farklarının bulunması saptanabilmektedir.

Hipertansiyon Nedenleri

 • Böbrekle ilgili sorunlar
 • Hormonal sorunlar
 • İlaca bağlı sorunlar (siklosporin, eritropoietin, oral kontraseptifler, Fenilpropanolaminler yüksek tansiyona neden olan ilaçlardır.)
 • Nörojenik sorunlar
 • Hamileliğe bağlı sorunlar (Gebelik toksemisi)
 • Aort koarktasyonuna bağlı sorunlar

Yüksek Tansiyon Nelere Yol Açabilir?

 • Kalp Yetmezliği
 • Kalp ritm bozukluğu
 • Kalp kapak hastalıkları
 • Ateroskleroz
 • Böbrek yetmezliği
 • Beyinde Kanama
 • İnme

Kan Basıncı Ölçümü

Kişi öncelikle sessiz sakin ortamda 5 dakika dinlenecek, ölçümden 1 saat öncesine kadar kafein almamış olacaktır. Uygun ayarlanmış ve geçerliliği gösterilmiş bir aletle oturur pozisyonda, kol kalp hizasında, kolu bir yere dayanmış olarak ölçüm yapmalıdır. Tablodaki değerlere göre normal, yüksek normal, evre 1 yüksek tansiyon, evre 2 yüksek tansiyon, evre 3 yüksek tansiyon, izole sistolik hipertansiyon tanıları koyulmaktadır.

kan basıncı değerleri

Hipertansiyonu Önlemek için Neler Yapılmalıdır?

 • Fazla kilolardan kaçının.
 • Tuzu kısıtlayın.
 • Fiziki aktiviteleri artırın.
 • Stresten uzak durun.
 • Hayvansal besinlerden kaçının.
 • Bitkisel besinleri daha fazla tüketin.
 • Vitamin ve minerali yeterli alın.

Hipertansiyon Tedavisi

İlk olarak yaşam koşullarını düzeltmek tedavinin yapı taşıdır. Kilo vermek, yeme alışkanlığını dengeli ve sağlıklı şartlara getirmek, yemekte tuz kısıtlaması yapmak, fizik aktivite ve sport yapmak, alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıkları bırakmak tedaviyi olumlu yönde etkileyecektir.

Oral kontraseptifler, NSAİİ’lar (diğer ilaçlarla etkileşerek), antihistaminikler, dekonjestanlar, fenilpropanolamin, Kortikosteroidler, minerlaokortikoid, anabolik steroid, Sempatomimetikler, amfetamin benzeri ilaçlar kan basıncını yükseltici ilaçlardır. Bu ilaçların hekim kontrolünde kesilmesi tedavi yönüne olumlu olacaktır.

Hipertansiyon İlaç Tedavisi

Bu yazımızda hipertansiyon ilaç tedavisini anlattık. Başlığa tıklayarak yazıya ulaşabilirsiniz.

Tagged , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir