Kronik Hastalıklar

Kronik Hastalık Nedir? Kronik Hastalık Çeşitleri Nelerdir?

Kronik hastalık nedir Kronik hastalık çeşitleri nelerdir?

Kronik hastalık bugünlerde hem ülkemizde hem de dünyada çok popüler bir konu olduğundan dolayı bu yazımızda kronik hastalık lardan bahsedeceğiz. Kronik hastalıklar bu popülaritesini ise tüm dünyayı etkisine almış olan Covid-19 salgınına borçlu. Bu yüzden kronik hastalıklardan bahsetmeden önce kısaca Covid-19 salgınından bahsetmek gerekmektedir.

Koronavirüs ve Kronik Hastalık Etkileri

1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgını aylar içerisinde tüm dünyada etkisini çok hızlı bir şekilde göstererek Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020’de küresel salgın olarak ilan edildi. Küresel salgına yol açan bu yeni tip koronavirüs diğer enfeksiyon hastalıklarına göre çok daha kolay ve hızlı bir şekilde bulaşıyor. Bulaşma yolu ise havada veya yüzeylerde bulunan virüs içeren damlacıkların solunum yolları ile vücuda girmesiyle olmaktadır. Vücuda girdikten sonra bireyi enfekte ederse en sık ateş, kuru öksürük, nefes darlığı olmak üzere viral enfeksiyonların tüm klinik belirti ve bulgularını insanlarda gösterebilmektedir. Bir birey Covid-19 enfeksiyonuna yakalanırsa mortaliteyi , yani hastalığın ölümcül olup olmayacağını, belirleyen faktörlerin ne olduğu bu konuda büyük bir öneme sahiptir. Çoğu yerde söylenilip yazıldığı gibi ileri yaşa ve kronik hastalığa sahibi olmak mortaliteyi belirleyen en önemli faktörlerdir. Bu da birkaç soruyu beraberinde doğuruyor: 

Kronik hastalık tam olarak ne demek, hangi hastalıklar kronik hastalık olarak kabul ediliyor, bende kronik hastalık var mı gibi.

kronik hastalıklar ve koronavirüs

Bu soruları tam olarak yanıtlamak için kronik hastalık nedir, kronik hastalığın ne demek olduğunu, kronik hastalık çeşitlerini açıklayacağız. Bu açıklamamıza en sık görülen birkaç kronik hastalık örneği vererek de doktorhane olarak daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalışacağız.

Kronik Hastalık Ne Demek?

Kronik kelimesinin TDK sözlüğüne göre süreğen anlamına gelmektedir. Tıbbi olarak kronik hastalık: Kişinin hayatının belli bir döneminde ortaya çıkan genellikle nedeni tam olarak belirlenemeyen birçok nedene bağlı oluşan,  hayat kalitesi üzerinde ciddi etkileri olan kişinin günlük aktivitelerini kısıtlayan tam tedavisi olmayan ama sürekli ve düzenli bir takip gerektiren dönem dönem tedavilerle hafifleyip dönem dönem de  ağırlaşabilen bir hastalık sürecidir.

Şimdi toplumda sık görülen kronik hastalıklar hakkında biraz bilgi sahibi olalım.

Kronik Hastalık Çeşitleri

Diyabet:

Diabetes mellitus yani halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen bu hastalık toplumda oldukça sık görülen kronik bir hastalıktır. Şeker hastalığının ortaya çıkma yaşı tipine göre değişikenlik gösterir. Tip1 diyabet olgularında genellikle başlangıç çok erken yaşlarda görülürken Tip2 diyabet olguları ise genellikle daha ileri yaşlarda  görülmektedir.

Diyabetin oluşma nedeni de tıpkı başlangıç yaşında olduğu gibi tipine göre değişkenlik gösterir: Tip1 diyabet oluşmasında esas sorun insülin üreten pankreas adacık hücrelerine karşı bir çok etkenin birleşmesi ile otoantikor oluşup adacık hücrelerinin harabiyete uğramasıdır. Tip 2’de ortaya çıkan problem ise insüline direnç gelişmesinden kaynaklanmaktadır. Şeker hastalığının küratif yani kalıcı bir tedavisi  henüz bulunmuş değildir. Esas amaç kan şekerini regüle ederek yani düzenleyerek diyabet komplikasyonlarının  oluşmasını engellemektir. Oluşabilecek bu komplikasyonlar erken ve geç dönem olarak kabaca ikiye ayrılmaktadır. Erken dönem komplikasyonlarda diyabetik ketoasidoz, hiperglisemik hiperozmolar sendrom yer alır. Erken dönem komplikasyonları halk arasında şeker koması olarak da bilinir. Geç dönem komplikasyonlarda ise kardiyovasküler sorunlar yer almaktadır. Oluşan kardiyovasküler sorunlar tüm organlarda problemlere yol açmaktadır. Oluşacak bu komplikasyonlardan korunabilmek için şeker hastalığının yakından ve düzenli olarak takip edilmesi gerekir.

diyabet şeker hastalığı

Kardiyovasküler Hastalıklar

Kardiyovasküler hastalıklar kategorisinden bu hastalıklar hakkında bilgi sahibi olabilir, detaylı inceleyebilirsiniz.

Kardiyovasküler Hastalıklar

Obezite

Obezite Nedir? BKİ Nasıl Hesaplanır? Obezite Tedavisi yazımızda da anlattığımız gibi obezite en basit tanım olarak vücutta aşırı yağ birikimidir. Obeziteyi değerlendirirken tüm dünyada ‘’Vücut Kitle İndeksi’’ kullanılmaktadır. Vücut kitle indeksi  bir kişinin ağırlığının kişinin boyunun karesine bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplanan vücut kitle indeksinin 30 ve üzerinde olması Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş sınıflamaya göre; obezite olarak değerlendirilmektedir. Obezite nedenleri arasında sedanter yaşam ve kötü beslenme alışkanlıkları en önemli ve önlenebilir nedenlerdir.Obezite; erken ölümler, Ateroskleroz, Hipertansiyon, Dilate kardiyomyopati, Konjestif kalp yetmezliği, Derin ven trombozu, Tromboembolizm, Hiperkolesterolemi/hiperlipidemi, Hipoventilasyon, Kanserler, Diabetes mellitus, Karaciğer yağlanması, Eklem patolojileri, Libido azalması, Düzensiz menstrüasyon ve kısırlık, Komplikasyonlu gebelik ve doğum, Doğumsal anomalili bebekler, Gut, Migren atakları, Erken demans,Depresyon ve sosyal izolasyon ve bunlar gibi çok önemli komplikasyonlara yol açmaktadır. Bu yüzden obeziteye fazla kilo demek çok yanlış bir davranıştır. Obezite mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.

obezite

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)

Akciğerlerdeki hava akımında görülen kronik ve tekrarlayıcı obstruksiyonların (tıkanma,engelleme)  olduğu hastalıktır. KOAH oluşmasında en önemli faktör tütün kullanımıdır. Buna ek olarak mesleksel duman maruziyetleri hava kirliliği gibi durumlarda KOAH oluşmasına neden olabilir. KOAH ın birçok belirtisi olmasına rağmen en önemli belirtisi nefes darlığıdır. Oluşan bu nefes darlığı günlük aktiviteleri kısıtladığından dolayı hastaların temel şikayetlerindendir. Ayrıca KOAH alevlenmeler ile seyreden bir hastalıktır. Alevlenmeler çok ciddi komplikasyonlara yol açabileceğinden KOAH tanılı hastaların düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. KOAH tedavisinde ise ilk olarak neden olan faktörlerden hasta uzaklaştırılmalıdır(örnek: sigarayı bırakma) , aşılar (oluşacak enfeksiyonlar KOAHlı hastalarda ölümcül olabileceğinden hastalar enfeksiyonlardan korunmalıdır), rehabilitasyon, düzenli aralıklarla solunum yoluyla alınan bronkodilatörler ve steroidler kullanılmaktadır. Tedaviler küratif değildir amaç KOAH ın gidişatını yavaşlatmak ve akut alevlenmelerin sayısını azaltmaktır.

koah kronik obstrüktif akciğer hastalığı

OSAS (Obstrüktif Uyku Apne Sendromu)

Bu hastalık toplumda yaygın olarak bilinen bir hastalık değil fakat kronik hastalıklardan en son bu hastalığa değinmek isteriz. Çünkü toplumda OSAS hakkında çok fazla bir şey bilinmemesine rağmen çok sık görüldüğü aşikar. Genellikle bu hastalara tanı bile konmamış olabiliyor. Peki OSAS ne demek? Kısaltması Obstructive Sleep Apnea Syndrome baş harflerinden almaktadır. Türkçeye çevirdiğimiz zaman Obstrüktif Uyku Apne Sendromu anlamına gelmektedir. Uyku esnasında üst solunum yollarının tamamen veya kısmi olarak tıkanması sonucunda geceleri oksijen doygunluğunda azalma meydana gelir. Tıkanmaya bağlı olarak  gece uyku esnasında solunumun geçici olarak durması, kısmi tıkanmaya bağlı olarak da horlama görülür. Gece alınan az oksijen yüzünden ise  gündelik hayatta yorgunluk uykuya meyil gibi bir çok bulgu verir. Bu yüzden insanların gündelik yaşamlarında bozulmalar, çalıştığı iş yerinde verimliliklerinin azalması ve buna benzer bir çok problem meydana gelmektedir.

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu

Son söz olarak kronik hastalıklar, sadece yukarıda bahsetmiş olduğumuz hastalıklardan ibaret değildir. Bu yazımızda toplumda sık görülen hastalıklar hakkında kısaca bilgi paylaşımında bulunduk. Bu hastalıklar ve diğer bir çok hastalık hakkında detaylı bilgi içeren içerikleri doktorhanede paylaşacağız.

Unutmayalım ki bu hayatta en önemli hazinemiz sağlığımızdır. Öncellikle bunu korumamız gerekmektedir. Eğer kronik bir hastalığa da sahipsek mutlaka planlanmış tedavilere uymamız ve hekiminizin belirttiği aralıklarla kontrole gitmeniz gerekmektedir.

Tagged , , ,

2 thoughts on “Kronik Hastalık Nedir? Kronik Hastalık Çeşitleri Nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir